sa sistemom do kvaliteta
Lechner Legnopol 2000 2KLechner Legnopol 2000 2K

Lechner Legnopol 2000 2K

Dvokomponentno (2K) poliuretansko ljepilo bez vode i otapala, prikladno za lijepljenje parketa i drvenih podova svih
dimenzija i vrsta drva sukladno s normom DIN 14293 na upojne i neupojne betonske podloge i estrihe.
Također je prikladno i za anhidritne podloge, postojeće keramičke pločice, mramor, čelik i drvene panele nakon pravilne pripreme. Samo za unutarnju uporabu.
Base price
  Dvokomponentno (2K) poliuretansko ljepilo bez vode i otapala, prikladno za lijepljenje parketa i drvenih podova svih
  dimenzija i vrsta drva sukladno s normom DIN 14293 na upojne i neupojne betonske podloge i estrihe.
  Također je prikladno i za anhidritne podloge, postojeće keramičke pločice, mramor, čelik i drvene panele nakon pravilne pripreme. Samo za unutarnju uporabu.
   
  TEHNIČKI PODATCI
  •        Kemijska baza: poliuretanske smole
  •        Izgled: komponenta A: pasta - komponenta B: tekuće
  •        Gustoća: 1,55 g/cm3
  •        Sadržaj suhe tvari: 99,5%
  •        Viskoznost: 800.000 - 1.000.000 mPas (Brookfield)
  •        Omjer miješanja: 9:1 (težinski)
  •        Radno vrijeme: oko 60 minuta
  •        Nanošenje: nazubljeni gleter No.2 ili No.6 (TKB B3 - B11)
  •        Utrošak: 800 - 1400 gr/m2
  •        Čvrstoća na smik: > 3 N/mm2(DIN 14293)
  •        Temperatura primjene: ne smije biti ispod +10°C
  •        Čvrsto za hodanje: oko 12 sati
  •        Brušenje i lakiranje: nakon 24 - 48 sati
  •        Potpuna čvrstoća: 24 - 48 sata ovisno o temperaturi
  •        Čišćenje: odmah nakon uporabe (Solvente CH 500)
  •        Skladištenje: 24 mjeseca u originalnom neotvorenom pakiranju
  •        Temperatura skladištenja: između +5°C and +25°C
  •        Sigurnosne upute: komponenta A: nema
  •        komponenta B: štetno (sadrži izocijanate)
  •        Giskod:  RE1 (bez vode i otapala prema TRGS 610)
  Pakovanje
  9+1 kg
  Vrijeme sušenja
  Otvoreno 60 min.

Posljednje gledano